دانلود ها
Home Fe Overview Search Search Downloads Upper Up
Category: Chocal Chat
Files:
Rar Chocal Chat Android Version:1.0.0 Fa Hot

Download
Download

توجه: این نرم افزار بر روی اندروید ۴ و بالا تر اجرا میشود.
Created
Size
Downloads
1395-02-29 19:21:15
1.58 MB
577
Zip Chocal Chat Web Version:1.0.0 Fa Hot

Download
Download

توجه: برای اجرای این برنامه نیاز به PHP دارید.
Created
Size
Downloads
1395-02-29 19:18:10
4.43 MB
666
Zip Chocal Chat Desktop x86 Version:1.0.0 Fa Hot

Download
Download

توجه: این فایل نسخه ی 32 بیتی نرم افزار چوکال چت میباشد. اگر تمایل به دانلود نسخه ی 64 بیتی نرم افزار دارید به این لینک مراجعه کنید.
Created
Size
Downloads
1395-02-29 19:15:52
33.33 MB
450
Zip Chocal Chat Desktop x64 Version:1.0.0 Fa Hot

Download
Download

توجه: این فایل نسخه ی 64 بیتی نرم افزار چوکال چت میباشد. اگر تمایل به دانلود نسخه ی 32 بیتی نرم افزار دارید به این لینک مراجعه کنید.
Created
Size
Downloads
1395-02-29 19:09:57
36.6 MB
557
Zip Chocal Server x86 Version:1.0.1 Fa Hot

Download
Download

توجه: این فایل نسخه ی 32 بیتی نرم افزار چوکال سرور میباشد. اگر تمایل به دانلود نسخه ی 64 بیتی نرم افزار دارید به این لینک مراجعه کنید.
Created
Size
Downloads
1395-02-29 19:00:53
33.26 MB
442
Zip Chocal Server x64 Version:1.0.1 Fa Hot

Download
Download

توجه: این فایل نسخه ی 64 بیتی نرم افزار چوکال سرور میباشد. اگر تمایل به دانلود نسخه ی 32 بیتی نرم افزار دارید به این لینک مراجعه کنید.
Created
Size
Downloads
1395-02-27 15:42:22
35.63 MB
500
  • Owj 2014 Download Teaser
  • WAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw
  • WAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw
  • WAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw
  • WAAACH5BAEHAAIALAAAAAABAAEAAAICVAEAOw
  • نسخه جدید اوج با امکانات بسیار و برطرف شدن مشکل دیتابیس آماده دانلود میباشد
  • نرم افزار تقویم شمسی رایگان ستاره
  • 50 هزار دانلود ، توسط کاربران
  • آپدیت جدید نرم افزار JTAG به همراه API برنامه نویسان
  • قالب وبلاگ ملتفت